Voorwaarden

De dienstverlener :

Alle diensten worden verleend en aangeboden door Vegetarische Kookschool De Zonnekeuken, administratief gelegen op Felix Timmermansstraat 24 te Assebroek. 

Toepassing:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke activiteit van De Zonnekeuken alsook elke transactie tussen De Zonnekeuken en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden. 

Inschrijving en betaling : 

De inschrijving gebeurt steeds voorafgaand via aanmelding op info@dezonnekeuken.be en/of telefonisch op 050/54.80.67.  De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het voorschot van het voorschot of het cursusbedrag op rekening van De Zonnekeuken.

Bij aanvang v/d opleiding of activiteit wordt gevraagd om het resterende gedeelte te storten.  De betaling kan ook in schijven worden betaald maar dit enkel na uitdrukkelijke toestemming en overleg.  Er wordt steeds ingeschreven voor de gehele opleiding.  Lessen die door ziekte, verlet of verlof niet kunnen worden meegevolgd kunnen niet worden afgetrokken van het totaalbedrag.
Annuleringsvoorwaarden :

Volledige terugstorting van het voorschot is mogelijk bij eventuele uitschrijving minimum 2 maanden vooraf.  De helft wordt teruggestort bij eventuele uitschrijving minimum 1 maand vooraf.  Uitschrijving op minder dan 1 maand van de aanvangsdatum is mogelijk, terugstorting van het voorschot echter niet, ten ware iemand vanop de wachtlijst onmiddellijk je plaats kan overnemen.

De mail van inschrijving geldt als inschrijvingsbewijs !   Door deze mail verklaar je je akkoord met de voorwaarden van de opleiding alsook om het volledige cursusbedrag tijdig te betalen. Ben je na de inschrijving ook aangevangen met de opleiding en zou je voortijdig willen stoppen met de opleiding dan kan dit.  De betaling van de gehele opleiding kan echter niet worden opgeschort en dient dus steevast te worden betaald ongeacht je verdere deelname.

Behoorlijk gedrag :

De ingeschrevene dient zich in de activiteiten te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de cursist ook na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, hebben we het recht om de cursist zonder opgave van reden de verdere deelname te weigeren.

Recht : 

Op elke overeenkomst tussen De Zonnekeuken en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de versie die van kracht was toen de overeenkomst tot stand kwam.

Bij geschillen is enkel de handelsrechtbank van Brugge bevoegd.       

Scroll to Top