Verkoopsvoorwaarden

Hieronder vind je de juridische voorwaarden en het herroepingsrecht voor het bestellen van boeken via de webshop van Vegetarische kookschool De Zonnekeuken. De juridische voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen

Vegetarische kookschool De Zonnekeuken – hierna de aanbieder genoemd

Felix Timmermansstraat 24

8310 Assebroek

info@dezonnekeuken.be

BTW : 0527.890.034.

en ieder die gebruikt maakt van de webshop van Vegetarische kookschool De Zonnekeuken, hierna “de gebruiker” genoemd.  Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.  Bij het bestellen van een product bevestigt de gebruiker de verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Juridische voorwaarden voor verkoop via het web of verkoop op afstand

Een online-bestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden en de verkoopsvoorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

Vegetarische Kookschool De Zonnekeuken hierna de “aanbieder” genaamd behoudt zich steeds het recht om een bestelling te weigeren. Een online-bestelling wordt door de aanbieder pas aanvaard als de gebruiker zich volledig en duidelijk heeft geïdentificeerd.

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De prijzen waaraan de aanbieder zijn artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.

Goederen blijven eigendom van de aanbieder tot volledige betaling van de bestelling.

Indien artikelen door de aanbieder niet geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal de aanbieder de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. De aanbieder zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaalde bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet tijdige levering.

Alle aangeboden producten zijn in principe onmiddellijk uit voorraad leverbaar, tenzij anders aangegeven. Indien zich toch fouten hebben voorgedaan in de vermelding van de onmiddellijk leverbare voorraad wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gebracht en indien nodig wordt het reeds gestorte bedrag na registratie hiervan onmiddellijk teruggestort of kan de gebruiker kiezen zijn bestelling te annuleren.

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De gebruiker brengt de aanbieder via mail op de hoogte en kan dit recht verder uitoefenen door de goederen, voorzien van de eventuele factuur, terug te zenden naar de aanbieder.    Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal de aanbieder de artikelen terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van  terugzending voor zijn rekening.

De gebruiker is ertoe gehouden om eventuele problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen 7 dagen aan de aanbieder te melden.  De klacht dient steeds schriftelijk of via mail aan de aanbieder te worden gemeld.  Bij klachten over bestellingen of leveringen is de aansprakelijkheid van de aanbieder steeds beperkt tot de waarde van de bestelde artikelen.

De gebruiker en de aanbieder aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen.

Verdere algemene voorwaarden

Zie : De Zonnekeuken

Scroll to Top